ymateb我coronafeirws:cyngor一个gwybodaeth ddiweddaraf

cefnogaeth gynhwysol academaidd一个bugeiliol AR gyfer EIN myfyrwyr

美帆YN gweithio格达chydweithwyr AR平prifysgol abertawe我sicrhau BOD dysgu,addysgu交流asesu cynhwysol YN hygyrch我bawb; BOD甘鲍勃myfyriwr fynediad i'r cyfleoedd sydd AR盖尔;一个BOD POB myfyriwr炔CAEL EI gefnogi我gyflawni EI botensial炔llawn。

美EIN prosiectau'n cefnogi:  

  • mynediad - galluogi unigolionö摆锤cefndir我dderbyn addysg uwch一个phontio i'r cyfnod HWN(gweler EIN gweithgareddau allgymorth)。
  • cadw myfyrwyr - cefnogi myfyrwyr我阿罗斯YNŸbrifysgol一个chwblhau欧盟hastudiaethau。
  • cynnydd - sicrhau BOD甘fyfyrwyrýcymorth academaidd一个bugeiliol cynhwysol我symudölefel我lefel。
  • canlyniadau  - cefnogi myfyrwyr我gyflawni'r canlyniadau GRADD gorauÿ献殷勤。

sefydlu一个phontio

Myfyrwyr yn sgwrsio ar risiau Adeilad Grove

darllenwch EIN canllaw我ddysgu SUT我ddarparu rhaglen sefydlu lwyddiannus 我fyfyrwyr一个sicrhau散文bontio DDI-drafferth。

mentora cymheiriaid甘fyfyrwyr

Myfyrwyr yn sgwrsio yng Nghaffi Blas

edrychwch AR年电子becyn cymorth上午fentora cymheiriaid:gwybodaeth我的银河手机APPynghylch Creu宾馆cynllun AC I fyfyrwyr sydd eisiau国防部YN fentor。