ymateb我coronafeirws:cyngor一个gwybodaeth ddiweddaraf

gwybodaeth上午gynnwys AR wefanÿbrifysgol

ymwadiad

gwna prifysgol abertawe摆锤ymdrech我geisio sicrhau BODýdeunydd一个gyhoeddir AR BRIF weinyddwr prifysgol abertawe YN gyfredol交流YN gywrain。呃hynny,NID yw'n derbyn cyfrifoldeb cyfreithiol上午gamgymeriadau呐bylchau,AC mae'n cadw'r hawl我wneud newidiadau(甘gynnwys ffioedd,rheoliadau一个gwasanaethau,cynnwysÿcyrsiau a'r ddarpariaeth),希伯来rybudd。 

湄monitro POB tudalen,邻gofio'r adnoddau sydd AR盖尔,炔waith HIR AG ymdrechgar。 fodd bynnag,caiff ceisiadau rhesymol上午newidiadau欧盟TRIN fesul achos。

NID YW prifysgol abertawe YN derbyn unrhyw gyfrifoldeb上午gyngor NEU wybodaeth anghywir一个ddarperir甘wefannauŸ美MODD欧盟cyrraedd drwy ddolenni AR wefanÿbrifysgol。

的确甘brifysgol abertawe DDIM rheolaeth golygyddol的数字读出weinyddwyr ymylol YNŸPARTH www.swansea.ac.uk。 serch主页hynny,cedwir POB hawl我ddileu cynnwys Oddi括约肌arnynt sy'n托里amodau'r hawlfraint - deunydd sarhaus,aflan,difenwol,anghywir neu的sydd魔arall炔托里amodau'r波利西AR ddefnyddio cyfrifiaduron炔ÿbrifysgol。 byddÿbrifysgol炔gweithredu'n塞斯OSýDAW problemau ARýgweinyddwyr ymylol YMA i'r amlwg。

hawlfraint

DAW POB混账一个gyhoeddir AR weinyddwr gwe'r brifysgol ø丹(c)中hawlfraint prifysgol库姆abertawe 2005,AR瓦罕我gynnwys一个nodir炔eiddo hawlfraint rhywun arall。胆unigolion lwytho我LAWR NEUgopïo'rFath的ddeunydd在ddefnydd personol YN unig。 OS上午gynnig AIL-greu unrhyw ddeunydd arall dylid cysylltuâswyddfa'r我们,年adran farchnata,adeilad塔尔博特,prifysgol abertawe,SA2 8页。 cedwir首诗hawl。

梅甘Ÿlluniau a'r delweddau sy'n ymddangos AR weinyddwr gwe'r brifysgol hawlfreintiau amrywiol。 maent i'w defnyddio AR dudalennau一个gyhoeddwyd甘weinyddwr gwe'r brifysgol YN unig。上午fanylion ynglynâlluniau unigol,cysylltwchâswyddfa'r我们OS gwelwch YN DDA。 NI ddylid AIL-greu delweddau希伯来盖尔caniatâdöflaen llaw。

CAIS上午ddileu gwybodaeth

OS ydych炔dymuno我NI ddileu unrhyw dudalen neu的unrhyw destun o'r wefan,dylech gysylltuâwww@abertawe.ac.uk。