coronafeirws:Y diweddaraf

美myfyrwyr YN ganolog我bopeth一个wnawn YN chwaraeon abertawe。 drwy gynnig dewis helaethöglybiau一个chyfleoedd eraill,rydym炔Creu宾馆awyrgylch sy'n EI gwneud hi'n山楂我智gymryd rhan mewn chwaraeon。

gallwch gystadlu mewn cystadlaethau海盗队(chwaraeon prifysgolion一个cholegau prydain),cystadlaethau lleol,cystadlaethau chwaraeon penodol neu的gynghreiriau rhyng-adrannol anghystadleuol。

OND,OS NAD YW cystadlu炔MYNDâ'chbryd,湄cyfleoedd hefyd我wylio,gwirfoddoli neu的hyfforddi。

海盗队

x

chwaraeon prifysgolion一个cholegau prydain(海盗队)yw'r corff llywodraethu cenedlaethol AR gyferýrhan fwyaföchwaraeon YM MAES addysg uwch LEDLEDÿ渡。

mae'n darparu strwythurau cystadlu helaeth呃mwyn ennill pwyntiau海盗队AR gyfer perfformiadau unigol一个thîmmewn cynghreiriau,cystadlaethau CWPAN一个thwrnameintiau,一个chaiffÿpwyntiau hynny欧盟nodi AR dabl cynghrair prifysgolion terfynol。

湄prifysgol abertawe摆锤amser炔ceisio gwella EI safle海盗队交流炔nhymor19分之2018,NI oeddÿsefydliad一个wnaeth威娜fwyaf drwy ddringo 14 safle炔nhabl海盗队o'r 32ain safle i'r 18fed safle。

rydym炔adeiladu AR EIN llwyddiant摆锤blwyddyn格达MWYödimau炔CAEL EU dyrchafu我gynghreiriau uwch,unigolion炔cyflawni canlyniadau gwych AC,炔bwysicach OLL,Y brifysgol炔cystadlu邪未ö担faner chwaraeon abertawe,甘ennill MWYöbwyntiau海盗队。

OS bydd EIN hathletwyr炔parhau我ychwanegu在欧盟cyflawniadau,credwn FOD LLE炔年20 uchaf炔darged realistig。

dewch我gefnogi艾希添!

rhowch gynnig阿尼

Dau fyfyriwr yn cystadlu mewn clefyddaeth

NI waeth贝丝fo'ch lefel,湄gennym amrywiaethögyfleoedd我智ROI cynnig AR rywbeth newydd,datblygu mewn营sy'n MYNDâ'chbryd一个BOD炔rhanödeulu chwaraeon abertawe。

rydym YN cynnal wythnos rhowch gynnig阿尼ddechrau误hydref LLEŸgallwch ROI cynnig AR wahanol chwaraeon YN RHAD AC上午DDIM - OND bydd angen aelodaeth chwaraeon我fyfyrwyr arnoch我gymryd rhan。

美dosbarthiadau ffitrwydd chwaraeon abertawe YN cynnal sesiynau rhagflas上午DDIM YN ystod年wythnos honno - archebwch勒rhoi cynnig阿尼。

美llawer o'n chwaraeon YN cynnig cyfleoedd rhyng-adrannol - dewchØ路政署我glwb一个siaradâNHW上午SUTŸgallwch gymryd rhan。

  • 美首诗联合国o'n clybiau chwaraeon YN cynnal sesiwn ragflas上午DDIM ddechrau'r TYMOR平移allwch ROI cynnig AR GAMP newydd希orfod ymaelodiâ'rclwb
  • dewch我siaradâphob未o'n clybiau炔ffairýglasfyfyrwyr一个chofrestru AR gyfer sesiwn ragflas(bydd angen aelodaeth chwaraeon abertawe arnoch在ddibenion yswiriant)
  • OS byddwch YN colli'r wythnos rhowch gynnig阿尼gyntaf,cynhelir联合国arall ddiwedd误ionawr YN ystod wythnos gyflogadwyedd
  • rydym炔rhoi cyfle我fyfyrwyr ymgymrydârolau AR bwyllgorau clybiau chwaraeon,manteisio AR gyfleoedd hyfforddi一个dyfarnu,cyrsiau cymorth cyntaf一个diogelwch一个chyflawni rolau gwirfoddoli gweithredol格达chwaraeon abertawe
  • rydym hefyd炔cynnig interniaethau我fyfyrwyr一个swyddi我fyfyrwyr炔EIN cyfleusterau neu的未gydag o'n canghennau。
mascod