ymateb我coronafeirws:cyngor一个gwybodaeth ddiweddaraf

EIN hymchwil

rydym WEDI ymrwymo我wneud gwaith ymchwil格达manteision gwirioneddol YNŸ比亚迪sydd ohoni。美EIN hymchwil YN newid的bywydau。 rydym YN cynnal gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol AR平SAWL MAES; mewn ffyrdd sy'n annog syniadau gwreiddiol一个chydweithio交流sy'n在ganlyniadau arloesol arwain。

mae'r heriau比亚迪eang sy'n EIN hwynebu heddiw炔gofyn我NI weithio AR绘制disgyblaethau mewn cydweithrediad比亚迪比讷,diwydiant一个sefydliadau。 ERS 1920年,美effaith EIN hymchwil arloesol WEDI treiddio ymhell,甘ysgogi TWF一个chreu cymuned hyddysg,YN lleol,YN genedlaethol AC YN FYD-eang。

EIN huchelgais

rydym WEDI cyflawni EIN huchelgaisöFOD炔未o'r 30°brifysgolion gorau sy'n rhoi pwyslais AR ymchwil,一个barnwyd BOD数字读出器90%o'n hymchwil炔arwainýffordd炔FYD-eang neu'n rhagorol炔rhyngwladol。 WRTH我NIagosáu在EIN canmlwyddiant,rydym炔edrych ymlaen在barhau A'N hymchwil一个gwneud gwahaniaeth cadarnhaol我iechyd,cyfoeth,diwylliant一个LLES EIN cymdeithas。

cwrdd A'N hymchwilwyr

darganfyddwch SUT美rhai o'n PRIF academyddion YN NEWIDÿ比亚迪

mangrofau,newid的hinsawdd a'r冈比亚

年athro杰夫proffitt,Y coleg gwyddoniaeth

Yr Athro, Geoff Proffitt

dangarfyddwch MWY上午EIN hymchwil